בולמי זעזועים לאולפנים - חדרים צפים
VIBRO - PI mini
מתלה בולם זעזועים לתקרת גבס צפה
07200994630_A.jpg
VIBRO - EP
רפידות בולמות זעזועים לרצפה צפה
VIBRO - WS
בולם זעזועים לבנייה בגבס - קירות צפים
EP_photo_NEW.jpg
07200994207_A.jpg