VIBRO CH
מתלה בולם זעזועים משולב גומי וקפיץ
 מחיר ליחידה - 80-115 ש"ח - בהתאם לדגם
VIBRO CH
 
מתלה בולם זעזועים משולב גומי וקפיץ מתכתי לבידוד משופר של תדרים גבוהים ונמוכים
המתלה מורכב מ
מסגרת ברזל צבועה או מגולוונת
קפיץ ברזל מגולוון בהתאם לסטנדרט DIN
כוסית ברזל למניעת תזוזת הקפיץ
אלמנט גומי לשיפור הבידוד האקוסטי
מוט תלייה עם אום אבטחה (לפי דרישה)
כוסית גומי למניעת גישור קולי
אמצעי תלייה שונים 
שימוש - 
מתלה בולם זעזועים לתקרת צפה
מתלה בולם זעזועים לתליית מכונות (FCU), צנרות, מערכות מיזוג אויר, רמקולים וכו
התקנה - 
חבר בצורה חזקה לתקרת הקונסטרוקטיבית של המבנה
התאם את גובה מוט ההברגה כדי לחלק את המשקל בצורה אחידה בין המתלים
וודא פילוס של התקרה התלויה

 Acoustrix - אקוסטריקס - פתרונות אקוסטים

 ISRAEL ,קיבוץ בארי, ד.נ.נגב ,8513500

dror@acoustrix.com

  • facebook