top of page
VIBRO SC
בולם זעזועים לבנייה קלה
לחיבור קונסטרוקציה לקירות

מיועד לשימוש באולפנים ובחדרי חזרות
ובכל מקרה בו יש צורך לנתק קיר מהמבנה

מחיר ליחידה - 15 ש"ח
VIBRO SC
 
בולם זעזועים לחיבור קונסטרוקציה לקיר קיים
כאשר בונים קירות גבס על גבי רצפה צפה או על גבי רפידות מונעות זעזועים, יש צורך לחזק את התשתית לקירות הקיימים, 
ועדיין לשמור על ניתוק מהמבנה ומניעת גשרי קול
יצירת קירות צפים המנותקים מהמבנה הקיים נפוצה בחדרי מוזיקה , קולנוע ביתי ומקומות רגישים מבחינה אקוסטית
  מיועד לשימוש במקרים בהם המרווח בין קיר המבנה והקיר הצף הינו מוגבל - 4 ס"מ VIBRO SC
מבודד אקוסטית את החלל הפנימי, מונע יצירת גשרי קול ומעבר ויברציות ומאפשר חיזוק הקונסטרוציה
מיוצר משני חלקי מתכת מגלוונת שביניהם אלמנט גומי ספוג המונע מעבר גשרי קול ותדרים לא רצויים
אינו מיועד לשימוש אנכי

מידות

 
Vibro-SC-Selection-Table.png
Anti-vibration-wall-brace2.jpg
bottom of page