top of page
VIBRO - MS
בולם זעזועים רב קפיצי למכונות - מתאים למניעת ויברציות בתדר נמוך
VIBRO - MS
 
בולם זעזועים רב קפיצי למניעת ויברציות בתדר נמוך
הבולם מעוצב במיוחד כדי שיהיה בגובה מינימלי יחסית ליכולת המעמסה עליו
אלמנט הגומי (VIBRO EP) שמהווה את הבסיס לבולם - משמש כחסם אקוסטי ומשפר את היעילות בתדרים הגבוהים יותר
שיכולים לעבור דרך הקפיצים עצמם
השימוש במספר קפיצים גבוה מעניק יציבות גדולה יותר לבולם
 
דיפלקציה - 25 מ"מ בעומס מירבי
תדר טבעי - 3hz בעומס מירבי
Vibro-MS-Selection-Table1.png
bottom of page