top of page
VIBRO 3D
מתלה בולם זעזועים רב כיווני
מסוגל לעמוד בעומסים אימפולסיבים בשלושה מישורים

מחיר ליחידה - 90-120 ש"ח - בהתאם לדגם
VIBRO 3D
מתלה בולם זעזועים לתמיכה בציוד כבד בשלושה מישורים (x,y,z) ועמידה בכוחות מתפרצים.
מסוגל לעמוד בעומסים אימפולסיבים רב כיווניים ללא חשש לפגיעה.
החומר הפנימי האלסטי הוא ספוג פוליאורטן בעל תאים חצי סגורים - Regufoam
התקנה - 
סמן את נקודות העיגון לתקרה
קדח חורים עד לגודל Ø8 בתקרה
הכן את VIBRO PI MINI - כאשר הוא במצב שטוח
חזק לנקודת הקידוח באמצעות בורג או מוט הברגה
קפל את צידי האלמנט ליצירת "ח"
חבר פרופיל מתכת בברגים אל המתלה משני הצדדים 
שימוש - 
תלייה של צינורות פליטה וקירור
תעשייה אוירית וימית
משענת בולמת למנועים
משענת בולמת לציוד אלקטרוני
תלייה מתקרה/קיר של רמקולים
הגנת מכונות מרעידות אדמה

Vibro-3D-Selection-Table.jpg
3D-katopsien.jpg
3D-polykateuthintikien.jpg
3D-tomien.jpg
bottom of page