Mute system with shadow (1)
Mute system with shadow (1)

DCloc antivibration element
DCloc antivibration element

Mute-System-no-watermark4-2
Mute-System-no-watermark4-2

Mute system with shadow (1)
Mute system with shadow (1)

1/5
 פאנל אקוסטי מבודד רעש לקירות ותקרות
Decibel- Mute System
התקנת פאנל על גבי קיר קיים להשגת בידוד
 
אקוסטי מקסימלי
Mute System
 
פאנל זה מיועד לקירות פנים
  הפתרון היעיל ביותר לבעיית רעש מהשכנים ובידוד קיר משותף
 פאנל אקוסטי רב שכבתי
התקנה ע"י רכיב פטנט מונע ויברציות, מייצר פחות מ 1% מגע בין הפאנל לקיר הקיים ובכך מובטח בידוד אקוסטי מקסימלי
 יישום עקרון מאסה-קפיץ-מאסה
 פי 4 בידוד אקוסטי בכל טווח התדרים
 סה"כ תוספת שכבה של 5.5 ס"מ לקיר הקיים