מקור רעש ורוד מספר 1

בירוק מיוצגים ערכי המדידה ללא הוילון
בכחול מיוצגים ערכי המדידה עם וילון

מקור רעש ורוד מספר 2

בירוק מיוצגים ערכי המדידה ללא הוילון
בכחול מיוצגים ערכי המדידה עם וילון

 Acoustrix - אקוסטריקס - פתרונות אקוסטים

 ISRAEL ,קיבוץ בארי, ד.נ.נגב ,8513500

dror@acoustrix.com

  • facebook